Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 004 168
 
Tel.:+421 948_ 009 534
Hradná 3
Tel.:+421 948_ 797 316
 
Tel.:+421 948_ 446 876
Rosensteingasse 23/8
Tel.:+43 676_ 761 6879
 
Tel.:+420 721_ 752 936
 
Tel.:+36 20 394 1260
 ECOPROGRAM KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Priemysel

  

Čpavkové chladenie

 

Syntetické chladivá významne prispievajú k rozvoju oblasti chladenia, súčasne ale predstavujú jasné nebezpečie pre životné prostredie našej planéty. Našťastie existujú oproti bežne používaným syntetickým chladivám aj prírodné alternatívy, ktoré neškodia prírode a sú o mnoho efektívnejšie a šetrnejšie. Čpavkové NH3 chladenie je na vzostupe vďaka novým dômyselným technológiám chladením. 

Čpavok (amoniak) je bezfarebný, veľmi dráždivý plyn s charakteristickým ostrým zápachom. Bežne sa vyskytuje v prostredí a tiež vzniká činnosťou človeka. Už po desiatky rokov je bežne používané chladivo, najmä v priemysle pre veľké zaťaženia. Je tiež často používaný komerčne vo veľkých zmrazovacích a chladiacich zariadeniach.

Je podstatne lacnejší a o 3 - 10% účinnejší ako chladivá R-22 / R137a, takže systém na báze amoniaku vyžaduje menej elektrickej energie čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov. 

Čpavok je dôležitá látka pre rast rastlín, ako aj nevyhnutná súčasť života človeka. Vo vode, pôde a ovzduší sa nachádza ako zdroj dusíka pre rastliny a zvieratá. Bezpečný pre životné prostredie a má nulový negatívny vplyv na globálne otepľovanie. Oproti syntetickým chladivám je to zásadný rozdiel.

Využitie čpavkového chladenia:

  •  Ľadové plochy (napr. zimné štadióny)
  •  Priemyselné podniky
  •  Potravinárske podniky
  •  Chladiarenské a mraziarenské miestnosti

 

 

Klimatizácia / Priemysel

 

Priemysel si vyžaduje dokonalé a efektívne riešenia klimatizácií a vzduchotechniky. Systémy centrálnej klimatizácie riešia problematiku klimatizovania veľkých budov a objektov ako sú administratívne a výškové budovy, výrobné haly, nákupné centrá. Sú ekonomicky výhodnejšie ako prevádzka viacerých nezávislých jednotiek. Ich základnou súčasťou je tepelné čerpadlo a inventer. Pri tomto systéme sa na jednu alebo viacero vonkajších jednotiek môže napojiť niekoľko stoviek vnútorných jednotiek. Vnútorné jednotky s priamym odparom ponúkajú veľa výhod: jednoduchú a finančne nenáročnú montáž ako aj presnú reguláciu výkonu. Táto technológia umožňuje veľkú flexibilitu v dĺžkach prepojenia. Vonkajšie jednotky sú napriek výkonom 100 kW a viac rozmerovo kompaktné a nehlučné. Je možné ich umiestniť na diskrétnych miestach budov. Ich výhodou je flexibilnosť a dlhá životnosť.

Systém centrálnej klimatizácie poskytuje riešenie celkového riadenia klímy, ktoré umožňuje úplnú kontrolu nad vnútornou klímou pomocou jednoduchého ovládania individuálnych zón, riadenie spotreby energie v a monitorovacie nástroje pre viaceré budovy.

V ponuke sú systémy napr. VRV pre zn. Daikin, VRF pre zn. Toshiba, MDV pre zn. Samsung, Midea, MULTIV pre zn. LG a iné.

Dovoľte nám presvedčiť Vás o našich kvalitách rovnako, ako sme už presvedčili veľa slovenských a zahraničných zákazníkov.

 

VZT / Priemysel

 

Súčasná doba so sebou prináša čoraz vyššie nároky na kvalitu prostredia, v ktorom sa človek pohybuje. Vetranie a klimatizácia sa stáva nevyhnutnosťou nie len v prevádzkach, kde sa kladie dôraz na pohodu a spokojnosť klientov, čo prináša obchodníkom vyšší profit alebo miestach, kde je úprava vzduchu potrebná z hľadiska hygieny (kuchyne, reštaurácie, bary), prípadne bezchybného chodu technológií (serverovne, technologické miestnosti), ale začína sa klásť dôraz aj na pracovné prostredie – veľké výrobné haly, ktoré so sebou prináša spokojnosť a vyššiu produktivitu zamestnancov.

Pretože ide o širokú škálu prevádzok, môžeme konštatovať niekoľko základných zásad: vzduchotechnické systémy sa navrhujú s ohľadom na osoby, na technológie a produkciu škodlivín v danom priestore. Dávka čerstvého vzduchu na osobu závisí od druhu prevádzky, teplote priestoru, fyzickej aktivite osôb atď. Pokiaľ vzduchotechnický systém tiež vykuruje alebo chladí, o množstve vzduchu rozhoduje nielen dávka čerstvého vzduchu, ale i množstvo vzduchu potrebného pre prenos vykurovacieho a chladiaceho výkonu.

Pre všetky tieto prípady dokážeme navrhnúť a zrealizovať vhodné riešenie, ktoré je šité priamo na požiadavky zákazníka. Na trhu sa nachádza veľké množstvo produktov, ktoré dokážu uspokojiť klientov kladúcich dôraz na cenu alebo špičkových zariadení pre najnáročnejšie aplikácie poskytujúce dokonalý komfort a energetickú efektívnosť.

 

Vykurovanie / Priemysel

 

Investori, inžinieri, architekti a projektanti sa nebudú pýtať „či“ ale „ako“ môžu zvýšiť mieru udržateľnosti zariadení a systémov pre správu priemyselných objektov.

Každá stavba je niečím jedinečná, či už polohou, veľkosťou, kvalitou konštrukcie alebo technickým zariadením. Budovy spotrebujú približne 40% svetovej energie a produkujú 21% celosvetových emisíí skleníkových plynov. Podiel nákladov na energiu sa pre obyvateľov neustále zvyšuje.

Systémy HVAC prispievajú k pokroku v objektoch, v ktorých sa vyžaduje vykurovanie, chladenie, filtrácia a úprava vzduchu. Riadená kontrola a úprava vzduchu spoločne so znížením spotreby energie v priebehu celej životnosti zariadenia sa bohato vypláca v úsporách nákladov, v pohodlí a produktivite.

Moderné HVAC systémy spĺňajú všetky medzinárodné štandardy pre čisté priestory ako sú napr. nemocnice, a dajú sa integrovať a používať aj v športových arénach, výrobných halách, letiskách, ale aj v kanceláriách, múzeách, hoteloch.

 

 

<< Späť