Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 004 168
 
Tel.:+421 948_ 009 534
Hradná 3
Tel.:+421 948_ 797 316
 
Tel.:+421 948_ 446 876
Rosensteingasse 23/8
Tel.:+43 676_ 761 6879
 
Tel.:+420 721_ 752 936
 
Tel.:+36 20 394 1260
 ECOPROGRAM KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Podnikanie

Klimatizácia / Podnikanie

 

Klimatizované a dobre vetrané reštaurácie, kancelárie, hotely a obchodné priestory sú základom pre vhodné prostredie. Výkonnosť človeka je ovplyvnená prostredím, v ktorom pracuje. Odporúčané je rozpätie teplôt v miestnostiach od 22 -25°C. Inak klesá pracovný výkon zamestnancov. Najviac používaný systém je split aj multisplit a umiestnenie klimatizácií kazetových, podstropných, kanálových a parapetných. Klimatizácie s inverterom ponúkajú riadenú teplotu bez zmien. To pomáha znižovať spotrebu energie až o 30 % (v porovnaní s jednotkami bez invertera). Klimatizácia ponúka príjemné vnútorné prostredie pre všetky druhy komerčných prostredí, či už veľkých alebo malých. Je ich možné skombinovať s vykurovacími a vetracími systémami, teplovzdušnými clonami, chladiacimi jednotkami a vytvoriť tak integrované riešenie s optimálnou energetickou účinnosťou.


Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme schopní nájsť pre Vás tie najefektívnejšie riešenia, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám.

 

VZT / Podnikanie

 

Keď sa v uzavretej miestnosti po dlhšiu dobu zdržuje viacero ľudí, potom sa potreba stáleho prísunu čerstvého vzduchu stáva nevyhnutnou. Za takýchto podmienok je potrebné z miestnosti odsávať opotrebovaný vzduch a v dostatočnej miere ho nahradiť čerstvým vzduchom, aby ostalo zachované potrebné množstvo kyslíka a aby bola prevažná časť škodlivín odvedená.


V budovách, v ktorých sú vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých prevádzok kladené na vetranie rôzne nároky (napr. kuchyne, nemocnice, laboratóriá ) je obzvlášť potrebné vyvážené prúdenie vzduchu, aby sa v daných priestoroch nešírili neželané pachy a aby nedochádzalo k tvorbe vlhkosti. Opotrebovaný vzduch s príslušnou vlhkosťou, pachmi, prachom a baktériami je z miestnosti odsávaný a nahrádza sa prefiltrovaným čerstvým vzduchom nasatým z exteriéru.

 

Vykurovanie / Podnikanie

 

Vykurovanie energiou z prostredia 
Tento typ vykurovania možno považovať skôr na alternatívny resp. doplnkový spôsob a hovoríme o získavaní tepelnej energie zo slnka, geotermálnej energii či rekuperácii tepla.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odčerpáva tepelnú energiu z okolitého prostredia a odovzdáva ju vykurovaciemu systému. Hnacím prvkom je kompresor, ktorý je poháňaný elektromotorom. Tepelné čerpadlá patria medzi najekologickejšie a najúspornejšie systémy na vykurovanie. Môžeme ich využiť na:

 • vykurovanie bytov, rodinných domov, priemyselných a rekreačných objektov
 • ohrev vody na bežnú spotrebu, alebo na ohrev bazénovej vody
 • klimatizačné jednotky a chladenie (tepelné čerpadlo s reverzným chodom)

Tepelné čerpadlo pracuje na princípe odberu tepla z jedného prostredia a odovzdaniu inému prostrediu. Má 4 fázy:

 • vyparovanie – odoberá teplo z vody, vzduchu alebo zeme cez prvý výmenník, kde sa chladivo odparuje a tým sa dostáva do plynného stavu
 • kompresia – kompresor stlačí ohriate chladivo, čím vzrastie jeho teplota
 • kondenzácia – ohriate chladivo odovzdá teplo vykurovaciemu médiu cez druhý výmenník
 • expanzia – prechodom cez expanzný ventil sa zníži tlak a chladivo sa vráti naspäť k prvému výmenníku, kde sa znova ohreje a cyklus sa uzatvorí

Na opakovanie cyklu je potrebné dodať kompresoru čerpadla elektrinu pre pohon.

Typy tepelných čerpadiel:

 • voda – voda
 • zem – voda (hlbinný vrt)
 • zem – voda (podzemný kolektor)
 • vzduch – voda

Tepelné čerpadlá sú určené pre nízkoteplotné vykurovanie – podlahové alebo radiátorové.

 

 

 

<< Späť